pounds

Inwestycja jest to sposób oszczędzania i namnażania kapitału poprzez zakup czegoś, co może przynieś zarówno zysk jak i stratę. Większość inwestycji jest przeznaczona do długoterminowego odkładania. Często nie obejdzie się bez pośredników pobierających opłaty i dodatkowych lub specyficznych podatków. Jednakże wiele osób, firm i instytucji inwestuje, bo w długim terminie przynosi to lepsze zwroty niż zwykłe konta oszczędnościowe.

Inwestować można prawie we wszystko np.:

 • antyki, ziemię, budynki
 • surowce, materiały i paliwa (ropa, złoto, srebro i inne metale)
 • podstawowe produkty spożywcze (zboża, kakao, cukier i inne, które łatwo i długo można przechowywać)
 • w poszczególne firmy przy pomocy akcji i obligacji korporacyjnych
 • w jednostki funduszy inwestycyjnych

Dla przykładu – chcemy inwestować w złoto, ale kupowanie fizycznego złota w postaci sztabek i ich przechowywanie jest niepraktyczne. Zamiast tego możemy kupić akcje kilku firm zajmujących się wydobyciem złota lub jednostek funduszu inwestującego w sektor górniczy.

Inwestycje w akcje wiążą się z kosztami –

 • opłata za transakcję (zakup, sprzedaż – 5 – 20 funtów) dla domu maklerskiego (stockbroker fee)
 • opłata skarbowa – rodzaj podatku (stamp duty)
 • podatek od zysku ze sprzedaży (capital gains tax) oraz dochodowy od wypłacanych dywidend (income tax)

Firmy zarządzające funduszami inwestycyjnymi zazwyczaj pobierają opłaty:

 • od każdej wpłaty
 • od zarządzania (roczna, ok. 1,5 – 2%)
 • likwidacyjna przy opuszczaniu funduszu lub od wypłat

Pewien rodzaj funduszy – tracker – w bardzo automatyczny i pasywny sposób podążają za akcjami konkretnych indeksów giełdy, a nie kreatywnie zarządzane przez fachowców i expertów. Mają przez to dużo niższe opłaty za zarządzanie (0,1 – 0,5%). Podobnie jak konta oszczędnościowe, fundusze mogą się bardzo różnić między sobą opłatami i osiągnięciami.

Wiele banków w ramach bankowości internetowej, udostępnia darmowo dane rynkowe dla inwestorów. Np. HSBC w ramach Internet Banking ma aplikację INVESTDIRECT, dzięki której można sprawdzić ceny akcji i jednostek funduszy, dokonać ich zakupu i sprzedaży, sprawdzać ich wyniki finansowe, skład rad nadzorczych, dane o dużych akcjonariuszach, planowane i wypłacone dywidendy, itp.

Polish English

Wspomóż nas

 

        


MULTICULTURAL ORGANISATION

              CHALLENGER

    IS A REGISTERED CHARITY

   NUMBER 1145143

Sponsorzy i Partnerzy

 charity commisionlottery fundkonsulat manchesterGVOCNCVSCommunity Foundation

             cooperative    gateshead carers  icos polnews