traffic

W związku z różnicami przepisów prawnych, zamieszczamy informacje dotyczącej poruszania się po drogach w Wielkiej Brytanii pojazdami zarejestrowanymi w Polsce oraz dotyczącej spożywania alkoholu w miejscach publicznych.

Zagraniczne pojazdy (w tym polskie) poruszające się po drogach Zjednoczonego Królestwa są zwolnione z obowiązku rejestracji i opodatkowania jeżeli:

 • kierowca odwiedza Zjednoczone Królestwo i nie planuje tu zamieszkać
 • łączny okres pobytu w Wielkiej Brytanii nie przekracza 6 miesięcy w ciągu roku kalendarzowego
 • pojazd jest zarejestrowany i opodatkowany w kraju pochodzenia

Uwaga!

Jeżeli właściciel/kierowca pojazdu zamieszkuje w Wielkiej Brytanii, powinien natychmiastowo zarejestrować pojazd w Wielkiej Brytanii i opłacić podatek drogowy.

Istnieje możliwość poruszania się po brytyjskich drogach pojazdem na zagranicznych numerach rejestracyjnych przez okres dłuższy niż 6 miesięcy jeżeli spełnione są wszystkie z poniższych warunków:

 • jesteś studentem bądź pracownikiem
 • zazwyczaj mieszkasz poza Wielką Brytanią
 • przyjechałeś do Wielkiej Brytanii na kurs nauczania bądź w sprawach zawodowych
 • pojazd, którym się poruszasz został zarejestrowany w kraju pochodzenia

W tym przypadku należy skontaktować się z HMRC przed wyjazdem lub w momencie przyjazdu do Wielkiej Brytanii w celu ubiegania się o zwolnienie z rejestracji

Jeżeli poruszasz się po brytyjskich drogach pojazdem na zagranicznych numerach rejestracyjnych i zostaniesz zatrzymana/y do kontroli policyjnej, Twoim obowiązkiem jest udowodnienie, że masz prawo poruszać się tym pojazdem w Wielkiej Brytanii bez jego rejestracji i opodatkowania.

Prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu

Osoba uznana za winna prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu może zostać skazana na karę pozbawienia wolności, otrzymać zakaz prowadzenia pojazdu bądź karę grzywny

Poszczególne przypadki rozpatrywane są przez sąd magistracki a wyrok w sprawie zależny jest od okoliczności zdarzenia

Prowadzenie pojazdu a nawet sam fakt bycia odpowiedzialnym za pojazd pod wpływem alkoholu (ponad dopuszczalną normę) bądź niezdolność do prowadzenia pojazdu ze względu na spożycie alkoholu mogą skutkować następującymi konsekwencjami prawnymi:

 • Karą trzech miesięcy więzienia, grzywną do £2,500, zakazem prowadzenia pojazdu
 • Karą sześciu miesięcy więzienia, grzywną do £5,000, zakazem prowadzenia pojazdu co najmniej przez rok (trzy lata jeżeli kierowca był karany dwukrotnie w ciągu 10 lat)

W przypadku odmowy przeprowadzenia badania ilości alkoholu w wydychanym powietrzu , odmowy przeprowadzenia badań krwi lub moczu:

 • Karą sześciu miesięcy więzienia, grzywną do £5,000, zakazem prowadzenia pojazdu co najmniej przez rok

Spowodowanie śmiertelnego wypadku pod wpływem alkoholu zagrożone jest karą

 • 14 lat więzienia, nieograniczona kara pieniężna, zakaz prowadzenia pojazdu przez co najmniej 2 lata
 • rozszerzony test na prawo jazdy przed jego ponownym wydaniem

Wyrok skazujący za prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu oznacza również:

 • że wysokość Twojego ubezpieczenia może znacznie wzrosnąć
 • adnotacja o przestępstwie będzie widoczna na prawie jazdy
 • może mieć trudności w podróżowaniu do niektórych krajów, np. USA
Polish English

Wspomóż nas

 

        


MULTICULTURAL ORGANISATION

              CHALLENGER

    IS A REGISTERED CHARITY

   NUMBER 1145143

Sponsorzy i Partnerzy

 charity commisionlottery fundkonsulat manchesterGVOCNCVSCommunity Foundation

             cooperative    gateshead carers  icos polnews