UE 
 
 
 
Zgodnie z Postanowieniem Prezydenta RP z dnia 19 lutego 2014 roku w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego uprzejmie informujemy, że termin przeprowadzenia wyborów na polskie listy kandydatów wyznaczono na dzień 25 maja br. (niedziela) w godzinach 7.00-21.00.
 

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy (Dz. U. nr 21 poz. 112, z późn. zm.)  informuję, że w okręgu konsularnym urzędu konsularnego w Manchesterze  utworzono następujące obwody głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego:

Nr obwodu

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

 

163

Manchester, Konsulat Generalny RP, „Manchester One”,51 Portland Street M1 3LD Manchester

K

164

Nottingham, Polski Ośrodek, 2 Sherwood Rise,

NG7 6JN Nottingham

 

165

Cardiff, Dom Polski, 174 Newport Road, CF24 1DL

 

166

Leeds, Polish Catholic Centre, Newton Hill Road,

LS7 4JE Leeds

 

167

Spalding, EU Integration Centre, 182 Abbey Path, PE11 1AY Spalding

 

168

Newcastle, Deckham Village Hall,Split Crow Rd,NE8 3UB Gateshead

 
 

(K – Komisja obsługuje również głosowanie korespondencyjne)

Manchester, 25 kwietnia 2014 r.

Łukasz Lutostański

Konsul Generalny RP w Manchesterze

INFORMACJA O SPOSOBIE REJESTRACJI I GŁOSOWANIA

Zgodnie z Postanowieniem Prezydenta RP z dnia 19 lutego 2014 roku w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego uprzejmie informujemy, że termin przeprowadzenia wyborów na polskie listy kandydatów wyznaczono na dzień 25 maja br. (niedziela) w godzinach 7.00-21.00.

Warunkiem wzięcia udziału w wyborach w obwodach utworzonych za granicą jest zarejestrowanie się w spisie wyborców prowadzonym przez właściwego terytorialnie konsula RP lub przedstawienie zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego przez urząd gminy. Zgłoszeń wyborców do spisu można dokonywać najpóźniej na 3 dni przed dniem wyborów tj. do 22 maja 2014 r. (czwartek).  
W przypadku wyborców zamierzających oddać głos korespondencyjnie termin zgłoszenia do spisu wyborców upływa 12 maja 2014 r. (poniedziałek).

Zgłoszeń można dokonywać w następujący sposób:

  • Poprzez system E-Wybory:   https://ewybory.msz.gov.pl/ lub  http://e-wybory.msz.gov.pl/ - zachęcamy do wyboru tego rodzaju rejestracji jako najwygodniejszego i najbardziej efektywnego sposobu zgłaszania wniosków o umieszczenie w spisie wyborców.
  • E-mailem:  wysyłając wypełniony formularz na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • Pisemnie wysyłając wypełniony formularz na adres: Manchester One, 51 Portland Street, Manchester, M1 3LD. Konicznym jest, aby korespondencja dotarła do urzędu przed upływem terminu dokonywania zgłoszeń).
  • Faksem wysyłając wypełniony formularz na numer + 44  161 2368 709
  • Telefonicznie: pod numerem +44 161 245 4144
  • Osobiście w siedzibie Konsulatu Generalnego w Manchesterze w godzinach obsługi interesantów: poniedziałek 13:00 – 17:00, wtorek – piątek 11:00 – 15:00
  • Telegraficznie.

Wyborcy zamieszkali w okręgach konsularnych Konsulatu Generalnego RP w Edynburgu (www.edynburg.msz.gov.pl) i Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Londynie (www.londyn.msz.gov.pl) powinni dokonać rejestracji w spisie wyborców prowadzonym przez właściwego terytorialnie konsula.  

GŁOSOWANIE KORESPONDENCYJNE

Wyborcom, którzy dopisali się do spisu wyborców i wskazali chęć głosowania korespondencyjnego zostaną przesłane pakiety wyborcze. Wysyłka pakietów z urzędu nastąpi nie później niż na 10 dni przed dniem wyborów. Pakiet wyborczy zawiera: kopertę zwrotną zaadresowaną do właściwego konsula, kartę do głosowania, kopertę na kartę do głosowania, oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu i instrukcję głosowania.

Wyborca, po wypełnieniu karty do głosowania i podpisaniu oświadczenia, wkłada kartę do głosowania do koperty na kartę do głosowania, po czym zakleja ją i razem z podpisanym oświadczeniem wkłada do koperty zwrotnej. Gotowy pakiet wyborczy wysyła na adres Konsulatu Generalnego RP w Manchesterze, „Manchester One”, 51 Portland Street, MANCHESTER M1 3LD. Korespondencja zwrotna musi dotrzeć do urzędu przed zakończeniem głosowania w dniu 25 maja 2014 r.!

DODATKOWE INFORMACJE NT. GŁOSOWANIA NA POLSKIE I BRYTYJSKIE LISTY KANDYDATÓW DO PE

Obywatele polscy mieszkający na stałe w Wielkiej Brytanii, mogą alternatywnie głosować na brytyjskie listy kandydatów do Parlamentu Europejskiego. Termin wyborów, połączonych
z wyborami samorządowymi, w których obywatele RP stale zamieszkali w Wielkiej Brytanii również mają prawo głosu, wyznaczono na dzień 22 maja br. (czwartek) w godzinach
od 7.00 do 22.00.

Aby zagłosować na brytyjską listę kandydatów, a także w samorządowych wyborach lokalnych należy zarejestrować się w lokalnym biurze rejestracji elektoratu (electoral register office), które zwykle umiejscowione jest w budynku władz lokalnych (city council). Termin rejestracji upływa 6 maja br. Rejestracji można dokonać wypełniając odpowiedni formularz (przesłany do miejsca zamieszkania lub dostępny on-line), który następnie należy odesłać
do lokalnego biura rejestracji wyborców.

W wyborach do Parlamentu Europejskiego głos można oddać tylko raz – to jest na polskie listy kandydatów w Polsce bądź w obwodach ustanowionych za granicą w dniu 25 maja br. lub na brytyjskie listy kandydatów w dniu 22 maja br.

ZESTAWIENIE: Głosowanie na polskie lub brytyjskie listy kandydatów do Parlamentu Europejskiego

 

GŁOSOWANIE NA POLSKIE LISTY KANDYDATÓW

GŁOSOWANIE NA BRYTYJSKIE LISTY KANDYDATÓW

Zgłoszenie do spisu wyborców

konieczność rejestracji w obwodach głosowania za granicą

konieczność rejestracji w lokalnym biurze wyborczym

Końcowy termin rejestracji

12 maja (głos. korespondencyjne)

22 maja (głos. osobiste)

6 maja (wybory lokalne oraz do PE)

Możliwość głosowania korespondencyjnego

tak

tak

Termin głosowania

25 maja, niedziela, g. 7.00-21.00

22 maja, czwartek, g. 7.00-22.00

Miejsce głosowania

miejsce wpisu na listę wyborców (obwodowe komisje wyborcze w kraju lub za granicą)

miejsce wpisu na listę wyborców (lokalne biuro wyborcze)

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Więcej informacji o oddaniu głosu na polskie listy kandydatów do Parlamentu Europejskiego w Polsce i za granicą znajdziesz na stronie Państwowej Komisji Wyborczej:  http://pkw.gov.pl/. Bieżące informacje będą również publikowane na stronie konsulatu Generalnego RP w Manchesterze: www.manchester.msz.gov.pl oraz na stronach pozostałych urzędów konsularnych w Wielkiej Brytanii: (www.londyn.msz.gov.pl) Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Londynie i Konsulatu Generalnego RP w Edynburgu (www.edynburg.msz.gov.pl) a także na stronie Kampanii „Jesteś u siebie, zagłosuj!”   http://jusz.eu/uk/

Informacje o wyborach na brytyjskie listy kandydatów znajdują się m.in. na stronach: http://www.electoralcommission.org.uk/ (informacja w j. angielskim),  http://glosuj-vote.org/  (informacja w j. polskim),  http://www.aboutmyvote.co.uk/  (informacja w j. angielskim, na tej stronie można ustalić adres najbliższego biura wyborczego, po wpisaniu kodu pocztowego).

Polish English

Wspomóż nas

 

        


MULTICULTURAL ORGANISATION

              CHALLENGER

    IS A REGISTERED CHARITY

   NUMBER 1145143

Challenger You Tube Channel

Sponsorzy i Partnerzy

 charity commisionlottery fundkonsulat manchesterGVOCNCVSCommunity Foundation

             cooperative    gateshead carers  icos polnews