wyb pr

Zapoznaj się z informacjami dotyczącymi zbliżających się wyborów prezydenckich.

W związku z licznymi pytaniami osób przebywających na terenie Wielkiej Brytanii, chętnych do wzięcia udziału w najbliższych wyborach Prezydenta RP ogłoszonych na dzień 10 maja 2015 r. (oraz ew. II tura na dzień 24 maja 2015 r.), informujemy,

że zgłoszenia do udziału osobistego w wyborach będzie można dokonać najpóźniej na 3 dni przed dniem wyborów (tj. do 7 maja 2015 r.)

 W przypadku chęci głosowania korespondecyjnego zgłoszenia należy dokonać na 15 dni przed dniem wyborów (tj. do 27 kwietnia 2015 r.), nie wcześniej niż po opublikowaniu rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie utworzenia obwodów głosowania dla obywateli polskich przebywających za granicą w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, stanowiącego wykaz obwodów głosowania, ich numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych za granicą.

 Informację o możliwości dokonywania zgłoszeń do spisu wyborców rozpowszechnia przed każdymi wyborami konsul, dlatego zachęcamy Państwa do śledzenia informacji pojawiąjących się̨ na stronie internetowej konsulatu: www.manchester.msz.gov.pl

 Osoba wyrażająca chęć udziału w wyborach zagranicą zostanie umieszczona w spisie wyborców wskazanej przez siebie obwodowej komisji wyborczej spośród ogłoszonych w ww. rozporządzeniu obwodów głosowania, na podstawie osobistego zgłoszenia wniesionego ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, telefaksem lub w formie elektronicznej. W Internecie została udostępniona przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych dedykowana platforma elektroniczna, za pomocą której wyborcy mogą wnosić zgłoszenia w sprawie wpisania do spisu wyborców za granicą.

Na wybory możesz zarejestrować pod adresem :

 https://ewybory.msz.gov.pl/ numer naszej komisji to 217 

Prosimy o dokładne wpisywanie danych, jak również sprawdzenie przed wysłaniem!

 Szczegółowe informacje dotyczące wyborów Prezydenta RP znajdują się na stronie Państwowej Komisji Wyborczej pod adresem: http://pkw.gov.pl

 Bieżąca informacja dotycząca możliwości głosowania w Wielkiej Brytanii będzie zamieszczana na stronie Ambasady RP w Londynie: www.londyn.msz.gov.pl oraz odpowiednio do właściwości terytorialnej, na stronach Konsulatu Generalnego RP w Edynburgu (www.edynburg.msz.gov.pl) i Konsulatu Generalnego RP w Manchesterze (www.manchester.msz.gov.pl)

Organizacja Challenger wraz z przyjaciółmi będzie obsługiwała komisje numer 217

Newcastle upon Tyne, Carnegie Building

Atkinson Road, Benwell

Newcastle upon Tyne NE4 8XS

serdecznie zachęcamy do zapisów.

Polish English

Wspomóż nas

 

        


MULTICULTURAL ORGANISATION

              CHALLENGER

    IS A REGISTERED CHARITY

   NUMBER 1145143

Challenger You Tube Channel

Sponsorzy i Partnerzy

 charity commisionlottery fundkonsulat manchesterGVOCNCVSCommunity Foundation

             cooperative    gateshead carers  icos polnews